Om Karlskoga FDK

Karlskoga fotbollsdomarklubb bildades 1939 och är idag är mycket aktiv förening. Varje år svarar KFDK för att utbilda nybörjardomare och ser även till att de som redan börjat vidareutvecklas. I klubben finns en fin bredd av domare med en bas av många distriktsdomare. Högre upp i seriesystemet finns nu bara Johan Owén och Andreas Svahn i division 2. De senaste åren har flera av domarna på högre nivå trappat ned men vi tror och hoppas att det kommer nya underifrån och fyller på. Ett steg på vägen är att flera av de på distriktsnivå har börjat gå som assisterande domare på högre nivå.

På instruktörssidan jobbar nu ett gäng rutinerade herrar. Rolf Lundin har många års erfarenhet och använder dem till att hjälpa unga förmågor. Thomas "Bovall" Karlsson har tagit över som ansvarig för regionens utvecklingsgrupp medan Peter Broberg jobbar som domarinstruktör i division 3 och 2.

Karlskoga FDK:s styrelse har regelbundna möten ett tiotal gånger per år. Styrelsen väljs på ett årsmöte som numera ligger i början av varje kalenderår. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter men även klubbens kontaktman och utbildningsansvarige deltar på mötena. Styrelsen ser 2007 ut enligt nedan.

 ORDFÖRANDE
Johan Owén 
070-777 82 28

 VICE ORDFÖRANDE
Fredrik Carlsson
070-710 55 55

 
KASSÖR
Johan Holm 
070-586 56 23
 
SEKRETERARE
Andreas Svahn
070-22 77 800
 
KLUBBMÄSTARE
Andreas Persson
070-921 97 62
 
 KONTAKTMAN (adj.)
Bengt Persson
070-428 37 45
 
UTBILDNING (adj.)
Lasse Alexandersson
070-533 84 31