Motion till riksdagen

Lars Lilja (s) och Helén Pettersson (s) från Umeå har lämnat in en motion till riksdagen. I den föreslår man att reglerna för beskattning av domares inkomster ska ändras, något som är mycket intressant för oss aktiva.

Det handlar om att motionärerna kort och gott vill ändra så att domarnas bostäder betraktas som tjänsteställe. I dagsläget säger reglerna att domarnas tjänsteställe är den arena som han/hon har dömt på. Detta har inneburit att alla resor har betraktats som resor till och från arbetet. I de fallen måste man upp i en viss summa (tror att det är runt 7000 kr) och först efter det får man göra avdrag på skatten. Om motionen skulle bifallas innebär det att man kan dra av från noll och uppåt i form av tjänsteresor. Detta är givetvis något som är mycket positivt. Du kan läsa hela motionen genom att klicka här.