Att ersätta utvisad spelare

Svenska fotbollförbundets domarkommitté vill härmed klargöra vad som gäller vid utvisning i träningsmatcher eftersom tillämpningen har gjorts olika.

1. Spelare som blir utvisad för lindrig förseelse eller målchansutvisning får ersättas om båda lagen är överens om detta före matchen och att domaren är informerad.
2. Vid grov utvisning får den utvisade ej ersättas.
3. Undantaget från regelboken gäller ej vid internationella träningsmatcher.